عارەبانەی ئەزبەری - هەرزان

شرۆڤە

عارەبانەی ئازبەری بۆ فرۆشتن بەفرو خوێیە کۆلی سێ ڕەنگ خۆم دروستم کردوە عارەبانەکە زۆرتۆکمەیە ماڵی کاساباتە.......07502876848

کاڵا هاوشێوەکان