زۆپا عشتار - هەرزان

شرۆڤە

زۆپای عشتار زۆر پاکو بئ عە یبە زۆر جوان پاکە و گە رمیە کی بە هێزی هە یە و بێ کونو بێ وە ستا تا زە پڵیتە ی گۆڕاوە تا ئێستا پڵیتە ی شە ریکە ی لە سە ر بو بێ غازو بێ بۆنو کە م مە سرە ف ژم.07701415388

کاڵا هاوشێوەکان