بۆگۆرينوە ويل نيسان بيک بە ويل عادی زۆرخاوينە 15 - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ويل نيسان بيک بۆگۆرينە وە ويل عادی15 زۆر خاوينە

کاڵا هاوشێوەکان