نیسان ناڤارا 2017 - هەرزان

شرۆڤە

نیسان ناڤارا 2017 ئۆتۆماتیک دەبڵ اکسل رەقەم سلیمانی سەنەوی تا 2028 تازەیە سێ بارجەی رەش بۆنیدو هەردوو جەمەلەق سەیارەیەکی زۆر جوانە 07701557961

کاڵا هاوشێوەکان