توێتائەرنەب یابانی ئەسڵ - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

توێتائەرنەب یابانی ئەسڵ🇯🇵🇯🇵 مۆدیل 2001 سەنەوی بەسەرچوە ژینگەی پێشتری دراوە🇯🇵 بەناوی خۆمە پەنجەمۆ وەکالەت چی ت دەوێ دەیکەم بێ کێشەیە .... مواسەفاتەکانی... ناوسور...دەبڵ چەکمەجە....تەبیرد....مەکینەسپی... یەک پارچەو نیوی سبوخە بێ ناوگرتن🇯🇵 سەیارەکە زۆر جوان و پاکە ...گێرمەکینە تەقەوڕەقە گشت گیانی بەشەرت هەرچوارتایەی نوێیە... بۆزانیاری زیاتر پەیوەندی بەم ژمارەوەبکە کۆڕەک... 07501085032 ئاسیا.... 07734131489

کاڵا هاوشێوەکان