كاركه ي هونه ر ي قه نه فه - هەرزان

شرۆڤە

ئاماده ين بو دروست كردني هه موو جوره تاقميك به شيوازي خوتان جاكردني تاقمي كون به جوانترين شيواز تاقم جومله و مالان به خوا ستى خوتان تاقمان هه يه 300 هه زار تا 10$ 07709888001واتساب يان 07501098559 فايبه ر

کاڵا هاوشێوەکان