لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

هیچیان بەکارنەهاتوون و تازەن باڕادەکان دانەی 100 هەزار گسکەکان دانەی 45 هەزار گسکەکان ئیشی تریش دەکان.... هەر 6 پارچەکە پێکەوە دەفرۆشم 07502435751

کاڵا هاوشێوەکان