لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئەم یەک تاکەزۆرپاک وتۆکمەیەبۆپیویستی قوتابی وزۆرشت گونجاوەبە45هەزاربۆپەیوەندی 07730657186سلێمانی

کاڵا هاوشێوەکان