تويتا هايلوكس 2016 - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

07704772121 07501740251 ده ره جه 1 گير عاديه شريكه سيد نه هرويه 4تايه ى نويه شاشه ئايپاده پيشى كراوه به 2021 پارجه ره شه له سه ر ساغه ى به بى ليدان به س عاره بانه ى سا غه واتا بيلا ده سه نه ويتازه يه هه زه يتازه يه وه قه م يتا زه يه هه مو گيان به شه رت مالى درسته به ناوى خومانه ده عامى بو ده عامى به شه رت 130هه زا ر رويشتوه

کاڵا هاوشێوەکان