ئەمە ڕەقەمان هەیە بۆ فرۆشتن چوار ڕەقەمیە هەولێرە - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئەمە ڕەقەمان هەیە بۆ فرۆشتن چوار ڕەقەمیە هەولێرە بۆزانیاری زیاتر بێوەندی بەم ژ.ت. بکەن سحر 9 07509349098

کاڵا هاوشێوەکان