ئاسۆزو مۆدێل 2001 - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئاسۆزو مۆدێل 2001 07723000885 تەبرید و پاوەر رەقەم سلێمانی بەناوی خۆمانەوەیە چوارتایەی تازەی لەژێرە بێ مەسرەف و بێ نوقسانیە نرخی 57 گەلا و مەعامەلە

کاڵا هاوشێوەکان