دوکان بۆ کرێ - هەرزان

بەشە تایبەتەکان

 • جۆری موڵک

  شوقە

 • تەمەنی بینا

  نوێ

 • رووبەر(مەتر)

  28

 • ژمارەی ژووری نووستن

  بەبێ ژوور

 • دەستە

  بەکرێدانی خانوو و شوقە

شرۆڤە

دوکان بۆکرێ لە جادە ی هاوکاری+کارێزە ووشک کامل کاشی و تازە یە ـ07705067628+07515029397

کاڵا هاوشێوەکان