تەنافی باڵا - هەرزان

شرۆڤە

تەنافی باڵا عەسڵی بۆ ناوماڵ جێگە کەم دەگرێت و ئەتوانی بۆ ژوەوەش بەکاری بهێنیتبۆری ئەستور جێگەیەکی کەم و جلێکی زۆر

کاڵا هاوشێوەکان