شؤفليت مؤديل 2005 ده بل ئه كسل توندوتؤل - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

شؤفليت مؤديل 2005 ده بل ئه كسل توندوتؤل گيرومه كينه به شه رت نرخ 46گه لا له قه لادزه يه 07501329596 ئارم رانيه يه

کاڵا هاوشێوەکان