كارگه ى دارتاشى رزگاربودروست كردنى هه موكاريكى موبيليات به موادى mdfوبالان پريس - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

كارگه ى دارتاشى رزگار بودروست كردنى هه موكاريكى موبيليات به هه رزانترين نرخووباشترين موادى mdfوبالان پريس سليمانى گه ره كى تاڤگه يه ك مه تركه وانته ر160$ كانتورى نوين 150$ ستان دارد ميزته واليت 80$ سيسه م يه ك نه فه رى 80$ساده سيسه م دونه فه رى 130$ساده كه وانته رى 3مه تر به سنگى مه ترونيوو به 700هه زار كه وانته رى 2/5به سنگى مه ترونيوو به 650هه زار بوپه يوه ندى 07702201031 07501507371

کاڵا هاوشێوەکان