ئەم ستاندی مۆبایلە ئیستا بەر دەستە بەتاک بەکۆ - هەرزان

بەشە تایبەتەکان

  • براند

    Others جۆری تر

  • دەستە

    مۆبایل، تابلێت

شرۆڤە

سڵاو ئەم ستاندیی مۆبیلانمان بۆ هاتوو بۆناو سەیارە بەنرخی گونجاو بەتاکوبەکۆ به ردەستە

کاڵا هاوشێوەکان