تۆیۆتا مه رزيه مۆدێل 2013 بۆ فرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

تۆیۆتا مه رزيه مۆدێل 2013 بۆ فرۆشتن. ده بل ئه كسل شه ريكه سيد نه هرؤ سه ياره كي زؤر جوانه سه نه وي 2024 ته واو بوه پاره ي ژينگه و ريگاي دراوه هه زه و فه حس ي تازه يه ره قه مي تازه يه چوار تايه ي باشه زؤر توند تؤله بي كيشه يه يه ك دينار مه سره في تيدا نيه ناو سور چوار جام كاره با ABS قولاب حه ساس ئاوينه كاره با ده بل ئه رباك قولاب شاشه ئايپاد و كاميره ناو فؤرميكا كامل جوانكاري بؤ كراوه سه ياره كه پارچه ره شە پيشي لاي سه كن جه مبيكي هه يه هه يكه لي زؤر جوانه گيرو مه كينه و ته بريد ده بل ئه كسل گشت گياني به شه رت. نرخی 168 گەڵاو معامه له ژمارە 07501800155 تكايه گؤرينه وه ناكه م به س ده فرؤشم له شوێن کۆیە.

کاڵا هاوشێوەکان