تاقم نووستن 5 پارچە لۆک لۆک لۆک - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

تاقم نووستن 5 پارچە لۆک لۆک لۆک 07704881730 سلێمانی کانیسپیکە گەیاندنمان هەیە

کاڵا هاوشێوەکان