شويني چةرةز بوفروشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

شويني چةرةز بوفروشتن 10دانةية نرخي 75هةزار بوپةيوةندي 07504152324 شوين هةولير

کاڵا هاوشێوەکان