پیکاب نیسان - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

پیکاب نیسان مۆدیل 2000 ، تەبرید و سوکان پاوەر ، گێڕ و مەکینە و ئەکسل و تەبرید بەشەرت ، سەیارەیەکی بێ کێشەیە ماڵی دۆستە ، وەکالەت و بەناوکردن بەشەرت ، سەنەوی بەسەرچووە ، ژینگە و ڕێگە و بانی تا 2020 دراوە ژ،م / 07727708444

کاڵا هاوشێوەکان