غەسالەی قاپvestel تورکی - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

غەسالەی قاپvestel تورکی زۆر جوان وپاک بێعەیب پاک 12نەفەری درایەر 190 ھەزار گەیاندنمان ھەیە ..🚕🚚 ناونیشان: 📍 گردی سەرچنار سەرومەکتەبی جەمالی حاجی عەلی ~~~~~ بۆ پەیوەندی کردن 07701455767/07731651345

کاڵا هاوشێوەکان