بۆ بۆیاخ کردنەوەی هەموو جۆرە سەیارەیەک بە زەمان - هەرزان

شرۆڤە

بۆیاخ هەموو جۆرە سەیارەیەک دەکەین سەیارەی بچووک سەیارەی گەورە ترێلە میکسەر تەنکی گەڵابە بۆدی

کاڵا هاوشێوەکان