نیسان 2012 - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

نیسان 2012 دەعامی نەڤارە ناو سور ، جام کارەبا گێر و مەکینەی بەشەرەت مەکینەی نەکراوەتەوە دوکەڵ و سەرف و بوغار بەشەرت سـەنەوی تارەیە تا 2027 تازەیە ، چوار تایەی نوێ پێش و دواوەی کەپسە بێ دەعم بێ لێدران تەبریت سارد و گەرم ، کارەبای گشتی مەزبووتە دینارێک مەسرەفی تێدا نیە ماڵی دۆستە پەڵە پەڵە بۆیاخی هەیە بەعام بۆیاخ دەیفرۆشم سعر 114$ شوێن تەق تەق 07509349098

کاڵا هاوشێوەکان