سکۆدە - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

بەشە تایبەتەکان

  • بۆیاخ

    چەن پارچە بۆیاخ

  • دەستە

    تەکسی

شرۆڤە

ئەو سکۆدەیەمان هەیە لۆ فرۆشتنی 5پارچەی هەیە بی ناو گرتن مەکینەشی سەرف دەکاتن سەحریشی 91وەرەقەیە و مەجالی تیدایە 07501633323

کاڵا هاوشێوەکان