ماتؤرى مندال - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ماتؤرى مندال ئه وروبيه شه حن بؤ ليخورين كؤتا حه جمه فول مواسه فات منالى 2 سال تا 10 سال ئه بي منال تا 40 كيلؤ هه لده گریت استؤبى له شويني خؤى ده گریت زؤر توندووتؤله ده بل مه كينه يه باترى 12vold دوو سورعه ته بؤ بيش و بؤ دواوه ئه روات به هه موو شوينيكا هاتوچؤ ئه كات مؤسيقا هؤرن ئؤكس كؤراني لايت ليد ئیشاره ت سه ريعه بؤ رؤشتن نرخى 60 هه زاره كي ويستي ته له فونكات له خزمه تام 07709609201

کاڵا هاوشێوەکان