تاخم سيسةم بؤ فرشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

تاخم سيسةم بؤ فرشتن كامل 07510440429 كي ويستي بابيتة جات رسمي بؤ دةنيرم نرخ 500 هةزار3

کاڵا هاوشێوەکان