مەرزیــە دەبڵ ئاکسل 2012 - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

مەرزیــە دەبڵ ئاکسل 2012 شەریڪە سەهید نەهرۆ بتڵە دووبارچەی بۆیاخ ھەیە هیچ ڪەی نیە سەیارەڪە زۆر جوانە (گێر مەڪینەی بەشەرت ئەکسل بەشەرت) سەیارەڪە ماڵی دۆســـتە تڪایە گەر مووشتەری نیت تەلەفۆن مەکە.. سعر168 07509349098

کاڵا هاوشێوەکان