ماتؤرى شه حن ئه وروپي - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ماتؤرى شه حن ئه وروپي كؤتا حه جمى گه وره يه دوو نه فه ر هه لده گريت مواسه فاتى وه ك ماتؤرى راستيه تايه كانى چووپ ليسه مواسه فاتى به رزو جوانه مندال له 2 سال تا 15 ساله بيت كيش تا 70 كيلؤ هه لده گريت ئيستؤپ له شوين خؤى ده گريت مواسه فاتى سلفه لايت ليد ئيشاره ت ده بل ئه كسل ماتؤره كانى زؤر گه وره يه ده بل پاتري 12v ده بل سورعه ته ده بل حاسه به هه موو جاده و كؤلان جاده ى سه رخؤل ده روات زؤر توندووتؤله نرخى 120 هه زاره كي موشته ريه ته له فون بكات 07707722413 له خزمه تام موشته ريش نيت مالى خه لك سوك مه كه

کاڵا هاوشێوەکان