نزیکەی 44دانە لەم بوکانەم هەیە تاکەمەرە - هەرزان

شرۆڤە

نزیکەی 44دانە لەم بوکانەم هەیە تاکەمەرە لەگەڵ دوو ستاۆدی چوار گۆشە دروست کراو وەک لەو ینەکە دیارە ستاندەکان دانەی 25000هەر کەس ویستی لەخزمەیام سلیمانی ابراهیم احمد پشت مزگەوتی حاجی عباس باراوی تەنیشت قوتابخانەی زەکیە سام ئاخای بنەڕەتی

کاڵا هاوشێوەکان