ننوستنی ممناڵان - هەرزان

شرۆڤە

نوستنی مناڵان زۆر خاوێن وبێ کێشە دروستکراوی تورکیایە دوو سیسەم مەتر بەدوومەتر کانتۆرێک مەتر بەدوومەتر مێزی سەعیکردن وجل ھەڵواس

کاڵا هاوشێوەکان