سەماعەی بلوتوس - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

سەماعەی بلوتوس مارکەی MPowr باتری 427 وات بەهەموو موبایلێکەوە ڕەبت ئەبێت. زۆر شازە. 15 دۆلار. 07701463581 تەنیا 6 دانە بەردەستە.

کاڵا هاوشێوەکان