کارگەی دارڤێڵ بۆ دروستکردنی کەوانتەر کنتۆر میز - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

کارگەی دارڤێڵ بۆ دروستکردنی کەوانتەر کنتۆر میز tv تەبڵە و دیکۆری ژورەوە . هەولێر هاوکاری بەرامبەر قوتابخانەی ژیار . 07512251358

کاڵا هاوشێوەکان