پلەیستەیشن پێنجێکی شاز و تازە و لۆک - هەرزان

شرۆڤە

ئەم پلەیستەیشنە تازەیە و لۆکە وە زۆر هەرزانیشە داشکاندن مان کردووە بۆتان کردووە لە%25لە 800دۆلارەوە دامان شکاند بۆ 600دۆلار بیکرن پەشیمان نابنەوە

کاڵا هاوشێوەکان