. نیسان ( 2001 ) - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

بــــــــــــــــۆفـــــــــرۆشتــــتن . نیسان ( 2001 ) . دەبل ئەکسل سلاید ✔ . سێ پارچەی بویاغە ✔ . بی دەعولیدراو✔ . گیرو مەکینەو ئەکسل ✔ . دەبل ئەکسل بەشەرت ✔ . کامل کارەباییات بەشەرت ✔ . تەقەو رەقە بەشەرت ✔ . کالبونەوەی نیە ✔ 07507679504 07702629900

کاڵا هاوشێوەکان