ئە م تاقمە 7 پارچە یە بۆفرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئە م تاقمە 7 پارچە یە بۆفرۆشتن زۆرزۆر پاکو بێ عە یبە ماڵی دۆستە سعر 300 هە زار سلیمانی هە واری شار بە‌ ردە م مە کتە بی ڕێژینی کچان 07703513395

کاڵا هاوشێوەکان