گیرومە کینە و ئە کسل بیعە و تە بریدی ئیشە کا ئارم - هەرزان

شرۆڤە

07719590358

کاڵا هاوشێوەکان