تاقم قەنەفە مارکە - هەرزان

شرۆڤە

تاقم قەنەفەی 10 نەفەری مارکەی ئەلفیمۆ ژێری دوانیەکانی سنوقە زۆرکەم بەکار هاتووە لۆک لۆکە تاقم تەپڵەک و مێزی لەگەڵە زۆر ئەسڵە 17 وەرەقەی پێ دراوە داوای 7 وەرەقەو معامەلەی لێ ئەکەم لەسلێمانیە بۆ پەیوەندی 07701527738

کاڵا هاوشێوەکان