ئەتیکۆ گەڵابە 2002 - هەرزان

شرۆڤە

ئەتیکۆ 2002گەڵابە شەمعە 6 برخوی 4 بستۆن 815 زۆر پاکە گێڕو مەکینەو شانسی بە شەرت تەبریت پێشی کامل کراوە بە دەمعە 6 تایەی تازە کلاج و عەینە تازە فەحسی تازە سەنەوی تا مانگی 9 2028 تازەیە بەناوی خۆمەوەیە بۆدی سلێمانی 180 گەڵاو معامەلە 07709660770 07511401661

کاڵا هاوشێوەکان