قەنەفەی Lتازەدروستکراو - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

قەنەفەی Lتازەدروستکراو 10نەفەری بەموادی زۆرباش لەسلێمانی تازەبەکۆنەش دەکەین گەیاندیشمان هەیە 07736991375

کاڵا هاوشێوەکان