بەشە تایبەتەکان

  • سنة الأنتاج

    2014

  • دەستە

    ماتۆڕ و کەلوپەلەکانی

شرۆڤە

یه ک پارچه بو یاغ چه مه له غ له گه ل 2بست له بونیت گیر مه کینه به شه ر ت ژماره کاتی کیشه ی مه ده نی به شه رت فول مواسه فات

کاڵا هاوشێوەکان