غـەسـالـەی قـاپ شـۆری بـووش ئـەسـڵـی - هەرزان

شرۆڤە

غـەسـالـەی قـاپ شـۆری جـۆری بـووش ئەسـڵـی زۆر تـازەیـەو سـێ بـۆ چـوار جـار بـەکار هێـنـراوە ، لە سلێمـانیــم ... بـۆ پــەیوەنـــدی 07701553305 07701553305

کاڵا هاوشێوەکان