پێشانگای نموونە - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ژوری نوستنی گە نجان کانتۆر چە کمەجە ی بە رز مێز توالیت دوسیسە م دو دۆشە ک زۆر شازە ماڵی دۆستە 07725418577 viber گە یاندنیشمان هە یە بە ستنو بارکردن لە سە ر خۆمانە گۆڕینەوە ش ئە کە م

کاڵا هاوشێوەکان