کۆسەرەی مارکەی چاکی XCORT " زۆر خاوێن - هەرزان

شرۆڤە

بەکاردێت بۆ بڕینی دیوار و کۆنکرێت و شیش و دارو بەرد ، دەمێکی گەورەی پێوەیە و زۆر بەقوەتە ماشاء اللە واتەر پەمپ و سۆندەی ئاویشی لەگەڵە چوونکە زۆر خاوێن و تازەیە ، نرخی 240 هەزار و مەعامەلە ژ.م/ 07501893819

کاڵا هاوشێوەکان