مەێکە - هەرزان

شرۆڤە

مێک زه مینی مۆدێل 2014 / 72 هه زاري حه قيقي رۆشتوه ره قه موو ژينگه ی تا 2025 تازه یه چوار تایه و ویلی لۆکی له ژیردایه یه ک درگای په مپێک جه لاتینی هه یه و به س سارد بویاخ شوخت لیدراوی هیچی بیوه نیه به شه رت گیرومه کینه ی به شه رت نه کراوه ته وه مواسه فات شوته له سه ره ناوفۆرمیکایه شاشه و‌کامیرایه ده بڵ گێچه چوارجام کاره بایه07501386451

کاڵا هاوشێوەکان