کانتۆر بۆ فرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

کانتۆر بۆ فرۆشتن دە ست کردە قیاس دومە ترو 90 دریزە 70 قوڵە 2 مە ترو 20 بە رزە زۆر زۆر جوانە یە ک سەرییە واتە ژیری بە جیایە سە قفی بە جیایە سعری 250 هە زارە ناونیشان سلیمانی کانی سپیکە پیشانگای نالی گە یاندنیش هە یە بۆ پە یوە ندی 07725418577 viber

کاڵا هاوشێوەکان