کەوانتەرباڵانپریس 3م سنگ1م ونیوهەڵواسین - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

کەوانتەرباڵانپریس 3م سنگ1م ونیوهەڵواسین زۆرپاک بێ عەیب بە375هەزاربۆپەیوەندی 07730657186لەسلێمانی

کاڵا هاوشێوەکان