نیسان 2001 - هەرزان

شرۆڤە

ئەم نیسانە بۆفرۆشتن مۆدێل2001تەبریدوپاوەرە زۆر زۆر تندوتۆڵە چوار تایەی لۆکلۆکی لەژێرایە تازەپێشیم داگرتوە چرکەی تیانیەقرچێکی پێشی هەیەلەی سایەق زۆر نیە سەنەوی تازەبەسەر چوە ژینکەی پێشوی دراوە ماڵی کەسابەتە سەیارەکە هیچ لێ دراوی تری نیە 07722270475

کاڵا هاوشێوەکان