هۆندا ابوسلە - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

500 هەزار مەکینە نەکراوە یک دەست لای خۆم بوە هەمووگیانی بەشەرتە یش دەکا 07503749867

کاڵا هاوشێوەکان