لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

پێشانگای تنۆک 07702063372 هەردە م هەرزانی و باشترین کوالیتی سپلێت تە ن تەن و نیوە دوو تەن دووتەن ونیو ... عە مودی بو فروشتن ناونیشان سلیمانی بیرەمرد سە رو بارک داک

کاڵا هاوشێوەکان