سێ f شەش گیڕ - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

سێ f شەش گیڕ .چکنیت پاوە ر ڕە قم و سە نە وی و هە زە و چوارتایە ی لۆک جە بە لی هە موو گیانی بە شە رت هیچ مە سرە فی تێ دانیە تابڵێ ی توندو تۆڵە ماڵی کاسبیە 07503824935

کاڵا هاوشێوەکان